Grefsen kirke

Grefsen kirke slik den ble ferdigstilt i 1940
Grefsen kirke ble innviet 3. mars 1940. Planleggingsarbeidet hadde tatt tid. Før kirken kom, hadde bedehusene hatt en stor plass i lokalsamfunnet.

Historielaget vil markere jubileet med å gjenskape noe av stemningen i de gamle bedehusene. Det skjer med et program med tittelen

 

Menighetssenteret, Glads vei 47