Grefsen renovasjon

Grefsen hageavfallsmottak og minigjenbruksstasjon

Privatkunder kan levere

inntil 3 m3 hageavfall, maks 15 cm i diameter
inntil 1,0 m3 røtter, stammer, stubber
inntil 0,5 m3 løsmasser som naturstein, jord, sand. Fyll ut og ha med egenerklæringsskjema ved levering.
Du kan også levere inntil 1,0 m3 av papp, papir, plast, glass- og metallemballasje, treverk (ikke impregnert trevirke) inntil en meter langt, porselen, keramikk, metall, farlig avfall, ee-avfall (ikke hvitevarer), teksiler, brennbart.

Betingelser og priser privatkunder

Gratis

Mere informasjon..