Grefsen skole

Grefsen skole åpnet i 1905 i de to gule trebygningene, som fortsatt er en del av bygningsmassen på Grefsen skole.

Grefsen gymnas åpnet i 1921 under navnet Aker Kommunale Middelskole. Etter hvert skiftet skolen navn flere ganger: Grefsen Middelskole, Grefsen høiere skole, Grefsen realskole og gymnas, Grefsen gymnas, Grefsen videregående skole og idag Morellbakken skole.

Grefsen gymnas 1960

Da skolen startet i 1921, begynte det én klasse med 36 elever. Klassetallet økte imidlertid fort til 160 elever totalt. Undervisningen foregikk i skolens hovedbygning, som utvendig har det sammen utseende i dag som da skolen ble bygd. Etter hvert som boligbyggingen tok seg opp etter krigen, ble distriktet rundt skolen et attraktivt boligområde, og barnetallet i bydelen økte sterkt. Presset på skolen ble større, og i 1958 fikk skolen en paviljong med fire klasserom. Denne Moelven-paviljongen skulle bare være midlertidig, men den er fremdeles i daglig bruk. I 1959 kom naturfagsbygget, og det var virkelig nødvendig, for på den tiden gikk det 700 elever på skolen. Skolens nye gymnastikksal ble bygd i 1989.

Skolens faglige innhold har alltid vært rettet mot det allmennfaglige. Skolen har hatt reallinje, engelsklinje og latinlinje. I dag tilbyr skolen de fleste fag innenfor studieretning for allmenne og administrative fag.

 

 

 

På tross av sin høye alder har skolen hatt få rektorer. Følgende fem rektorer har ledet skolen gjennom den første tiden:

1921-37: Cand.real. Olaf Domaas
1937-55: Cand.real. Bjarne Koren
1955-75: Cand.filol. Marius Sandvei
1975-95: Cand.filol. Eivind Aass
1995-02: Cand.real. Jan Lenz
2002-07: Cand. mag. Roald Olsen
2007 : Cand. mag. Lars Lilleborgen (i Roald Olsen permisjon)
2008 : Master Linn-Siri Jensen